Breaking down is waking up

 An open dialogue about psychosis

20-12-2019 Nacht van de kunsten - Fontys Tilburg

Ik ga daarvan uit dat iedereen zijn eigen waarheid, realiteit en voorstelling van ziekte en gezondheid heeft. Dat betekend bijvoorbeeld dat psychotische waarnemingen voor sommige mentale aandoeningen zijn en voor anderen spirituele gaven. 

Op mijn viertiende jaar ontwikkelde ik langzamerhand een psychose. Toen ik achttien jaar was, werd ik opgenomen op een gesloten afdeling van de psychiatrie. Mijn diagnose was schizo affectieve stoornis en traumatische stoornis. Een jaar later mocht ik de instelling verlaten. Onmiddellijk na het verlaten ben ik met de medicijnen gestopt en heb mijn beroepsopleiding als gymnastiek docent weer opgepakt en succesvol afgerond. Sociaal contact, dans en kunst hebben mij ontzettend geholpen om te herstellen. Nu ben ik in mijn afstudeerjaar aan de academie voor danseducatie en ik gebruik mijn kunst daadwerkelijk om ruimte te geven aan kwetsbaarheid en om mijn persoonlijke ervaringen vorm te geven.